Uzgodnienia PPOŻ instalacji PV. Kiedy należy pamiętać o uzgodnieniu z Rzeczoznawcą?

19 września 2020 roku – to w tym dniu wprowadzono nowe obowiązki dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznych. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, każda instalacja o mocy powyżej 6.5kWp musiała zostać uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Na czym polegają uzgodnienia PPOŻ a przede wszystkim – jakie dokumenty należy przygotować?

Niejasne przepisyuzgodnienia ppoż

Jak to bywa w naszym Państwie – w którym przepisy pisane są na kolanie a ustawy przepychane pod osłoną nocy, i w tym przypadku nie obyło się bez niejasności.
Mimo upływu ponad 2 lat od wprowadzenia przepisów, nadal nie zostało klarownie powiedziane, w jaki sposób instalacja PV powinna zostać uzgodniona z rzeczoznawcą ds. PPOŻ. A co na to sami rzeczoznawcy?
Odnosząc się do strony rządowej na stan z 23.01.2023 w Polsce jest 510 rzeczoznawców. Po rozmowie z ponad 50 z nich, okazuje się że ich podejście do instalacji PV i uzgodnienia PPOŻ nie jest jednogłośne.

Jeden rzeczoznawca powie „tak” a drugi „nie”

Rozmawiając z rzeczoznawcami, możemy natrafić na bardzo skrajne opinie – oraz ceny, za wykonanie uzgodnienia.

Jednym z przykładów, było zdanie rzeczoznawcy z Mazowsza, który wykona uzgodnienie instalacji 10 kWp, o ile projekt został wykonany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi. Jest to oczywiście przerost formy nad treścią, gdyż zgodnie z prawem budowlanym tylko i wyłącznie instalacje powyżej 50 kWp wymagają pozwolenia na budowę – a więc i uprawnień budowlanych!

Stającym w opozycji do powyższego, był rzeczoznawca, który za (bagatela!) 1000zł, uzgadniał każdą instalację, bez względu na moc czy rodzaj zabezpieczenia. Jak widać na tym przykładzie – bezproblemowe uzgodnienia ma swoją cenę. Co jednak z faktycznym bezpieczeństwem wykonania i obsługi instalacji fotowoltaicznej?

Zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej

Aby w pełni spełnić obowiązek wynikający z nowelizacji ustawy, oprócz uzgodnienia instalacji, należy ją zgłosić do PSP. Pamiętajmy o tym, że każda jednostka Państwowej Straży Pożarnej oprócz samego uzgodnienia wymaga dostarczenia odpowiednich dokumentów. Jakie zatem dokumenty musimy im dostarczyć?

Projekt wykonawczy i schemat elektryczny

Projekt wykonawczy, czyli dokument który opisuje naszą instalacje fotowoltaiczną, i określa sposób jej zabezpieczenia. Taki projekt bardzo często zawiera również obliczenia przekrojów kabli, wizualizacje rozmieszczenia modułów czy prognozowany uzysk z instalacji. Projekt ten, powinien być tworzony i uzgadniany przed samym montażem. Rzeczywistość jednak to weryfikuje, i najczęściej uzgadniamy instalacje już wykonane, pod które przygotowujemy projekt wykonawczy. Na potrzeby samego PSP najważniejsze jest aby projekt zawierał szczegółowy opis zabezpieczenia przeciwpożarowego. Opis wraz z wymaganym oznakowaniem instalacji znajdziemy w normie PN-EN 60364-7-712.

projekt wykonawczy
Wzór opisu zabezpieczeń przeciwpożarowych

Drugim, i najważniejszym załącznikiem jest schemat elektryczny uzgodniony z rzeczoznawcą. To na nim, rzeczoznawca przybija pieczątkę i stanowi podstawę naszego uzgodnienia. Zaznaczmy jednak, że sam schemat nie jest wystarczający do uzgodnienia instalacji w jednostce PSP. Obligatoryjnie, musimy dołączyć do niego projekt wykonawczy.

Uzgodnienia PPOŻ - schemat elektryczny
Wzór schematu elektrycznego do PSP

Karta zgłoszenia i zawiadomienie do PSP

Ostatnimi dokumentami do poprawnego zgłoszenia instalacji do PSP, jest karta zgłoszenia oraz druk zawiadomienia. Miejmy na uwadze, że każda jednostka PSP (a jest ich ponad 300!) może mieć inny wzór, na którym chcę otrzymać od nas uzgodnienie. Prezentowane poniżej wzory, dotyczą ok 95% jednostek PSP które akceptują taką dokumentacje. W rzadkich przypadkach, gdy trafimy na ortodoksyjną jednostkę, będziemy musieli dostarczyć szereg innych dokumentów. Wśród nich, znaleźć się może protokół odbioru instalacji, skan uprawnień projektanta, czy certyfikaty użytych urządzeń. Niemniej jednak skupmy się na „lwiej części” i przedstawmy dokumenty respektowane przez większość jednostek straży pożarnej.

Uzgodnienia PPOŻ - karta zgłoszenia
Karta zgłoszenia do jednostki PSP
Uzgodnienia PPOŻ - zawiadomienie
Druk zawiadomienia do jednostki PSP

Uzgodnienia PPOŻ – nie takie trudne jak się wydaje!

Na podstawie powyższych informacji, możemy bez większego problemu uzgodnić instalacje fotowoltaiczną z rzeczoznawcą. Tak przygotowaną dokumentacje wystarczy jedynie zgłosić do odpowiedniej jednostki PSP. Najczęściej komplet uzgodnionych dokumentów wystarczy wysłać mailowo na adres jednostki. W przypadku niestandardowych instalacji, czy potrzeby konsultacji zachęcamy do kontaktu z nami a chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!