Polityka prywatności oraz Pliki Cookies

Polityka Prywatności MPPV Projekt

Najważniejsze informacje dotyczące przechowywania Plików Cookies, postanowień prawnych znajdują się w poniższej Polityce Prywatności.

1. Wprowadzenie

1.1 Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem URL: https://www.mppv.pl/
1.2 Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: MPPV PROJEKT Piotr Mędzelowski ul. Zbylitowskich 146, 33-113 Zbylitowska Góra
1.3 Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@mppv.pl
1.4 Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Prezentacja oferty lub informacji

1.5 Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i pozostają niewidoczne dla osób nieuprawnionych.

2.Dane osobowe

2.1 Kiedy niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie?

Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie, jak i przypadków, w których Twoje dane osobowe pozyskano z innych źródeł.

2.2 Jak długo przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania. Informujemy, że:

a) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu osiągnięcia zamierzonego celu lub wycofania zgody;

b) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe dla celów wykonania umowy lub podjęcia czynności przed wykonaniem umowy (realizacja zamówienia), przez okres realizacji zamówienia, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń i archiwizacji dokumentacji księgowej (5 lat), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

c) w przypadku, gdy  przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

d) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

2.3 Kiedy i w jaki sposób udostępniane są dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.
W sytuacji w której przekazujemy dane osobowe, których jesteśmy administratorem innym podmiotom dla realizacji określonych czynności w swoim imieniu zawieramy z takim podmiotem szczególną umowę. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych (art. 28 RODO), dzięki temu mamy kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza.

3.Hosting

3.1 Serwis jest hostowany oraz technicznie utrzymywany na serwerze operatora: zenbox.pl

3.2 Dane rejestrowe firmy hostingowej: ZENBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, Polska, KRS 0000414281, NIP 9492191021, REGON 242888558 o kapitale zakładowym wynoszącym 100 tys. zł.

3.3 Firma hostingowa zenbox.pl stosuje obszerne środki ochrony przed utratą danych. Wszystkie serwery znajdują się w serwerowni, do której dostęp jest pilnie strzeżony. Jest to nowoczesne centrum danych Beyond z siedzibą w Poznaniu. Firma Beyond jako pierwsza w skali Polski posiada neutralność telekomunikacyjną, dysponując łączami światłowodowymi do ponad dziesięciu operatorów, w tym międzynarodowych: Cogent, Level3, TeliaSonera oraz krajowych: Atman, Exatel, Netia, GTS, Orange, T-Mobile. Każda z trzech komór serwerowni posiada zabezpieczenia antypożarowe, wielostrefową kontrolę dostępu oraz całodobowy nadzór ochrony i dwóch niezależnych zespołów wsparcia technicznego. Bezpieczeństwo mocy zapewniają dwie niezależne szyny, 18 ton akumulatorów, rdzenie z dedykowanymi systemami UPS oraz niezależne autonomiczne generatory posiadające zbiorniki paliwa na co najmniej 24h pracy.

3.4 Pod adresem https://zenbox.pl/ istnieje możliwość sprawdzenia polityki prywatności firmy oraz wszystkich stosowanych środków ochrony przed utratą danych.

4.Pliki cookies (ciasteczka)

4.1  Co to są pliki cookies?

Pliki cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na Twoim urządzeniu elektronicznym przez strony internetowe, które odwiedzasz. W plikach cookies zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Pliki cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie plików cookies możemy odczytać tylko my oraz – ze względów technicznych – zaufani partnerzy z których usług korzystamy. Co najważniejsze pliki cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na urządzenia elektroniczne.

4.2  W jakim celu używamy plików cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są aby:
– zapewnić odpowiednie wyświetlanie strony internetowej – w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzystasz,
– dostosowywać treść do Twoich wyborów mających techniczne znaczenie dla działania strony internetowej, np. wybranego języka,
– zapamiętać, czy wyrażano zgodę na wyświetlanie niektórych treści.
– aby rozliczać się z partnerami biznesowymi lub mierzyć efektywność działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać funkcjonowanie strony internetowej
– badać statystyki dotyczące ruchu na stronie internetowej oraz sprawdzać źródła ruchu (kierunki przekierowania),
– wykrywać różnego rodzaju nadużycia np. sztuczny ruch internetowy (boty).

Reasumując: Zebrane dane wykorzystywane są do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron www, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkowników w witrynie. Cookies identyfikuje użytkownika, dzięki czemu dopasowywane są treści witryny, z której korzysta, do potrzeb użytkownika. Dzięki zapamiętaniu jego preferencji, umożliwione są odpowiednie dopasowania skierowanych do niego reklam i przekazów marketingowych. Stosujemy Pliki Cookies, aby zagwarantować wysoki poziom wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

4.3. Jak długo korzysta się z plików cookies?

Pliki cookies sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Pliki cookies stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie.

4.4 Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies?

Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać prośby o instalowanie plików cookies. Zanim jednak zdecydujesz się zmienić ustawienia, zwróć uwagę, że pliki cookies służą Twojej wygodzie korzystania ze strony internetowej. Wyłączenie plików cookies może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się strony internetowej w Twojej przeglądarce.

4.5 Jak wyłączyć obsługę plików cookies?

W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki oraz zablokować możliwość ich ponownej instalacji.

W zależności od wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki, opcja usunięcia lub cofnięcia zgody na instalacje plików cookies może się różnić. W takiej sytuacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostępną w ramach danej przeglądarki występującej na Twoim urządzeniu elektronicznym.

5.Postanowienia końcowe

5.1 Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych oraz z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych.

5.2 Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie serwisu w całości lub części bez uzyskania uprzedniej zgody.

5.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas korzystania z serwisu, ani następstwa z tego wynikłe. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie tych stron oraz treści tam zawarte.

 

Dążąc do zapewnienia jak najlepszego kontaktu w przedmiocie ochrony danych osobowych  umożliwiamy kontakt listowny (pocztą) lub kontakt e-mail z wykorzystaniem poniższych danych kontaktowych:

Piotr Mędzelowski

Ul. Zbylitowskich 146

33-113 Zbylitowska Góra

kontakt@mppv.pl