Czyste Powietrze – co to, dla kogo i na co?

Poprawa efektywności energetycznej naszych domów jest ważną kwestią w całościowym rozrachunku prowadzenia gospodarstwa domowego. Istnieją programy, których celem jest wprowadzenie rozwiązań, dzięki którym efektywnie możemy zarządzać energią w domu. Jednym z nich jest „Czyste Powietrze”.
Na czym polega ten program? Na co dokładnie można dostać dofinansowanie?

Czyste Powietrze to projekt, którego, w skrócie, celem jest walka ze smogiem. Jest to kompleksowy program, który skupia się na dofinansowaniu gospodarstw domowych, aby poprawić ich efektywność energetyczną. W zakres programu wchodzi wymiana starych pieców i kotłów na paliwo stałe, tzw. „kopciuchów” oraz na termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Jednoznacznie celem programu jest ograniczenie i uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń, które przedostają się do atmosfery. Przeważnie dostają się tam w wyniku eksploatacji starych pieców i kotłów przez nasze domy. 

Z racji, że program „Czyste Powietrze” jest inicjatywą rządową, nad realizacją programu czuwają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość dotacji jaką można uzyskać w programie uzależniona jest głównie od wysokości dochodów oraz zakresu realizowanej inwestycji.

Kto może starać się o dotację z programu?

Program „Czyste Powietrze” dedykowany jest głównie dla osób fizycznych, będących właścicielami, bądź współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Z programu mogą skorzystać właściciele lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Dom, dla którego planujemy wymianę źródła ciepła, nie może mieć więcej niż 2 lokali mieszkalnych lub 1 mieszkalnego i jedno przeznaczonego na pod działalność gospodarczą. Należy również pamiętać, że w przypadku ubiegania się o dofinansowanie wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli, a nasz dom powinien posiadać pozwolenie na budowę przed 31.12.2013 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przede wszystkim należy pamiętać, że wsparcie finansowe można otrzymać na działania zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Dofinansowanie otrzymywane jest na demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stało oraz na zakup i montaż nowoczesnego źródła ciepła. Nowoczesne źródło ciepła to urządzenie, które spełnia najwyższe normy efektywności – są niemal zero-emisyjne. Do nowoczesnych źródeł ciepła zalicza się:

– pompy ciepła,

– kotły klasy 5,

– nowoczesne kotły kondensacyjne,

– ogrzewanie elektryczne. 

Dodatkowo, w ramy programu „Czyste Powietrze” wpisują się również:

– wymiana „kopciuchów” na ekologiczne źródła ciepła (demontaż oraz zakup i montaż nowych instalacji),

– instalacja c.o. lub c.w.u. (demontaż oraz zakup i montaż nowych instalacji),

– mikroinstalacja fotowoltaicza (zakup i montaż),

– wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (zakup i montaż),

– wymiana/ocieplenie okien, drzwi zewnętrznych i innych przegród budowlanych (demontaż, zakup i montaż).

Niewątpliwe jest, że ciepłe mieszkanie to jest podstawowy aspekt, który wpływa na komfort życia wszystkich domowników. Niemniej jednak, ważne są dla nas nasze finanse, a program „Czyste Powietrze” jest sam w sobie dofinansowaniem.
Dofinansowaniem które jednocześnie umożliwia nam, domownikom, efektywne zarządzanie energią. Należy pamiętać, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” może być łączona z innymi dofinansowaniami i ulgami, np. z programami gminnymi.